Հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 11, 2018

Սուբսիդիայի ծախսեր 2-րդ եռամսյակ 2018թ.

Հաշվետվություն ձև 2 երկրորդ եռամսյակ 2018թ.

Հաշվետվություն ձև 3 երկրորդ եռամսյակ 2018թ.

2018թ. Ձև 1 էջ 1 2018թ. Ձև 1 էջ 2 2018թ. Ձև 1 էջ 3

2018թ. Ձև 3 էջ 1 2018թ. Ձև 3 էջ 2 2018թ. Ձև 3 էջ 3

Դրամական հոսք 2018 1-ին եռամսյակ էջ 1 Դրամական հոսք 2018 1-ին եռամսյակ էջ 2


2018թ. 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 4, 2018

hashvetvutyun I eramsyak


Հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Մարտի 7, 2018

Սուբսիդիայի ծախսեր 2017թ.


Հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Մարտի 7, 2018

Ձև 3 էջ 1 Ձև 3 էջ 2 Ձև 3 էջ 3


Դրամական հոսքեր

Posted by: | Posted on: Մարտի 7, 2018

Ձև 2 էջ 1 Ձև 2 էջ 2


Բյուջե 2018 /փոփոխված/

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 14, 2017

Բյուջե 2018


Հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 9, 2017

հաշվետվություն հավելված ձև 3 3-րդ եռամսյակ 2017թ.(3) հաշվետվություն հավելված ձև 3 3-րդ եռամսյակ 2017թ.(1) հաշվետվություն հավելված ձև 3 3-րդ եռամսյակ 2017թ.(2)

հաշվետվություն սուբսիդայի ծախսերի վերաբերյալ 2017թ. 3-րդ եռամսյակ

հաշվետվություն հավելված ձև2 3-րդ եռամսյակ 2017թ.(1) հաշվետվություն հավելված ձև2 3-րդ եռամսյակ 2017թ.(2)


Բյուջեի նախագիծ 2018թ.

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 2, 2017

byujei naxagic 2018


Հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 18, 2017


Հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 18, 2017

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ձև 2